Multidisciplinair Tandheelkundig Centrum
Afspraak maken

Veelgestelde vragen

Ik heb een nota ontvangen, waar kan ik deze declareren?
Vanaf 1 januari 2007 ontvangt iedereen een nota van NMT Fencs, onze Factoringmaatschappij (telefoonnummer 0900 7777771 (10 Eurocent per minuut). De nota dient u zelf over te maken met de aangehechte acceptgiro aan NMT Fencs. NMT Fencs zorgt er zoveel mogelijk voor, dat uw nota eerst naar de verzekeraar gaat. (Dit gebeurt niet in alle gevallen, daar sommige verzekeraars geen contract afgesloten hebben met NMT Fencs voor deze service).
U kunt uw nota insturen naar uw zorgverzekeraar. Hoeveel u terugkrijgt is afhankelijk van uw verzekering. Stuur uitsluitend originele facturen/nota's in. Maak een kopie van uw nota en bewaar deze voor uw eigen administratie. Controleer of op iedere nota het verzekerde- of inschrijfnummer staat, alsmede de geboortedatum van de betreffende verzekerde. Meer informatie is te vinden in deze NMT_FenCS patíëntfolder. U ontvangt uw factuur voortaan via e-mail.

In onze praktijk hebben wij het versturen en innen van nota´s uitbesteed aan uwnota.nl. Daardoor houden we meer tijd over voor u en andere patiënten.Vanaf 7 september start uwnota.nl met digitaal factureren. Dat bespaart kosten en het is ook nog eens veel beter voor het milieu.In plaats van een factuur per post ontvangt u vanaf 7 september een e-mail met een betaallink. In die e-mail staan ook een factuurnummer en eventueel een inlogcode. Als u met die gegevens inlogt op uwnota.nl kunt u uw factuur inzien en betalen. U kunt betalen via iDeal, via automatische incasso of via internetbankieren. Als u bent ingelogd op uwnota.nl kunt u digitaal factureren ook uitzetten als u liever een factuur per post ontvangt. Ontvangt u nog geen digitale factuur maar wilt u dat wel graag? Geef dan uw e-mailadres door aan onze praktijk. Wij zorgen dan dat u voortaan uw factuur via dat e-mailadres ontvangt. Hebt u vragen? Bekijk dan hier de veelgestelde vragen op www.uwnota.nl. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u ook contact opnemen met de Servicedesk van uwnota.nl via 0900 777 777 1.

Welke zorg zit er in een aanvullende verzekering?
Een aanvullende verzekering dekt zorg, die niet in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen, zoals tandartshulp voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Zorgverzekeraars zullen verschillende aanvullende verzekeringen aanbieden. U heeft keuze uit deze aanbieding van verzekeraars, waarin voor iedere polis is bepaald welke zorg volledig of gedeeltelijk wordt vergoed. Voor een aanvullende tandartspolis komt het er in de regel op neer, dat ongeveer 75% van de verrichtingen wordt vergoed met een maximum, welke in de polis aan gegeven staat. Let op er zijn meer dan honderd verschillende aanvullende verzekeringen met allemaal hun eigen polisvoorwaarden!
Als u er zeker van wil zijn of uw behandelingen vergoed worden door uw verzekeraar, vraag dan aan uw tandarts een kostenbegroting van de behandelingscodes, welke de tandarts denkt te moeten gebruiken voor uw behandeling. Met deze kostenbegroting kunt u u naar uw verzekering gaan en vragen hoeveel geld er van deze kostenbegroting vergoed wordt. Meer vragen en antwoorden en ook een polisvergelijker vindt u op www.allesoverhetgebit.nl of op www.vergelijkmondzorg.nl/tandartsverzekering/

Neemt u nog nieuwe patiënten aan?
Ja, wij nemen nog nieuwe patiënten aan. Een afspraak maken kan telefonisch of via het afsprakenformulier op deze site. Klik hier voor meer informatie over het maken van een afspraak. Na telefonische aanmelding of via internet krijgt u een formulier gemaild, waarin staat hoe wij werken in onze praktijk. Ook wordt een medische anamnese lijst meegestuurd, die u bij uw eerste bezoek ingevuld aan de balieassistente dient te geven.

Wat gebeurt er bij een eerste bezoek?
Bij het eerste bezoek wordt er kennisgemaakt met de tandarts, bij wie u ingedeeld bent, de persoonsgegevens worden gecontroleerd en de medische anamneselijst wordt met u doorgenomen. De tandarts bekijkt het gebit en bepaalt of er foto’s gemaakt moeten worden. Als u op het moment van het eerste bezoek ergens pijn heeft wordt dat, als het mogelijk is, meteen verholpen.

Bij welke tandarts of mondhygiëniste word ik ingedeeld?
Als u voorkeur heeft, bij diegene waarvoor u voorkeur heeft of bij diegene die werkt op een dag dat het u goed uitkomt om de tandarts te bezoeken. Bij geen voorkeur wordt de tandarts at random aangewezen.

Hoe vaak per jaar moet ik voor controle komen?
Iedere 6 maanden, tenzij uw tandarts aangeeft dat er meer tijd tussen de controles mag zitten.

Wanneer ik verhinderd ben voor mijn afspraak, wordt de afspraak dan in rekening gebracht?
Bij verhindering dient de afspraak minimaal 48 uur van te voren te worden afgebeld teneinde kosten voor een niet nagekomen afspraak te voorkomen.

Wordt er een herinnering verstuurd voor de halfjaarlijkse controle?
Nee, de afspraken worden zoveel mogelijk vooruit al gemaakt. Mocht u dit niet willen, dan kunt u zelf bellen voor een nieuwe afspraak. U wordt wanneer wij een correct e-mailadres hebben, de zaterdag voor uw afspraak per email herinnerd. Eén tot twee dagen voor uw afspraak wordt u nogmaals per e-mail, sms of telefonisch herinnerd. Belangrijk is dan ook, dat de praktijk beschikt over uw juiste e-mailadres en 06 nummer. Let wel, dit is een extra service van de praktijk. Wanneer u geen e-mail of sms ontvangen heeft, blijft de verantwoording van de afspraak bij u. Aan deze extra service kunnen dus geen rechten worden ontleend.

Als ik in het weekend of 's avonds klachten krijg, bij wie kan ik dan terecht?
U kunt de spoedgevallendienst bellen in Den Haag, telefoon: 070 3110305 of kijken op www.tandartsspoedgevallendienst.nl. Zij kunnen u vertellen welke tandarts in Den Haag de weekenddienst heeft en regelen een afspraak voor u. Het is verstandig voldoende contant geld (150 Euro) mee te nemen, dit omdat bij de meeste tandartsen in het weekend contant betaald moet worden. De nota kunt u vervolgens bij uw Ziektekostenverzekeraar indienen.

Tandartsgroepspraktijk

Laan van Meerdervoort 1575
2555 BR Den Haag
070 4480544
info@psjonker.nl

Mondhygiënepraktijk

Laan van Meerdervoort 1346
2555 CH Den Haag
070 4480544
info@psjonker.nl